inštalácie  –  PLYN, VODA, ODPAD, SANITA, KÚRENIE,
servis opravy –  zdravotechniky , vykurovania

sme tu pre Vás volajte

inštalácie
PLYN, VODA, ODPAD, SANITA, KÚRENIE,
servis opravy
zdravotechniky , vykurovania

sme tu pre Vás volajte

Domáce vodárničky

Máte vlastnú studňu či zdroj vody ?

Potrebujete montáž rekonštrukciu vodárničky ?

 Realizujeme :

  • kompletnú montáž domácich vodárničiek vrátane automatiky, čerpadiel, expanzných nádob prípadne zásobníkov
  • montáž príslušných rozvodov vody
  • montáž závlahového systému alebo jeho pripojenie
  • montáž regulátorov tlaku vody

Servisné práce údržba opravy:

  • oprava a výmena vadných  súčastí vodárničiek  – ventilov
  • ročný jarný servis a zazimovanie