inštalácie  –  PLYN, VODA, ODPAD, SANITA, KÚRENIE,
servis opravy –  zdravotechniky , vykurovania

sme tu pre Vás volajte

inštalácie
PLYN, VODA, ODPAD, SANITA, KÚRENIE,
servis opravy
zdravotechniky , vykurovania

sme tu pre Vás volajte

Kontakty

Sme tu pre Vás volajte

09 17 633 744

Jozef Labuda –
JL-INSTAL Vodoinštalatérstvo-Kúrenie-Kanalizacia

IČO  :  45847436

DIČ  :  1083128046

banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN : SK66 0900 0000 0051 9027 9956

e-mail :  labuda@jl-instal.sk

facebook
https://www.facebook.com/JLInstal